Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu “Literacka zimówka 2024′

Informujemy ,że na konkurs wpłynęło 384 prac z całej Polski . Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Bąk – dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie,egzaminator OKE, ,  Wioletta Drygalak- nauczyciel języka polskiego, egzaminator OKE , Katarzyna Wójcik egzaminator OKE. Jury wybrało najciekawsze wiersze w trzech kategoriach : I kategoria – klasy IV -VI Szkoły Podstawowej […]