Polityka Prywatności

I. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie, ul. Powstańców Śląskich 1, 42-500 Będzin

II. Inspektor ochrony danych.

Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie jest Robert Karlik, adres e-mail: robert.karlik@onet.eu

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nauczania, szkolenia i wszelkich czynności pozwalających spełnić obowiązek wynikających z przepisów prawa.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

IV. Odbiorcy danych osobowych.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pan/Pani, że Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu