Teatr młodzieżowy

W ramach zajęć teatralnych prowadzę edukację dla początkującej grupy uczniów z ponadpodstawowych szkół powiatu będzińskiego. Ta grupa młodych pasjonatów teatru rozpoczęła pracę rozwijającą umiejętności, które w niedalekiej przyszłości okażą się niezbędne dla wszelkiego rodzaju aktywności zawodowych , szczególnie w profesjach związanych ze sferami publicznymi. Nauka obejmuje elementarne zadania aktorskie, ćwiczenia z dykcji ,korygowanie mankamentów  mowy, umiejętność komunikowania publicznego, poszerza horyzonty z dziedziny kultury i sztuki, a także ugruntowuje poczucie odpowiedzialności , oraz pewności siebie i satysfakcji z osiąganych celów.

    W okresie wstępnym uczniowie są wprowadzani do trudnej materii ,jaką jest tworzenie amatorskiego teatru ,poprzez informacje dotyczące koniecznej aktywności , prezentacje materiałów z efektami prac dotychczas edukowanych grup , oraz podstawowe ćwiczenia z zakresu ruchu scenicznego ,dykcji , koncentracji i elementarnych zadań aktorskich. W następnym etapie zostają wdrożone ćwiczenia  z tekstem. Zapoznaje adeptów z prawidłowym wykonywaniem wierszy i prozy , w tym wiersza klasycznego. Następnie ćwiczymy sceny dialogowe, poznając również dramaturgię nową jak i dawną. Etap zaawansowany to próby czytane i sytuacyjne podczas tworzenia konkretnych realizacji z wybranego materiału ,którego zwieńczeniem jest premiera spektaklu- małej formy teatralnej.  Praca ta, jak dowodzą efekty wieloletnich działań, jest niezwykle cenna, ponieważ wszechstronnie rozwija i daje uczestnikom zajęć narzędzia i umiejętności, nie do zdobycia w innych obszarach edukacji jak i aktywności poza edukacyjnej. Przykład takich działań miałem okazję zaprezentować na deskach sceny PMDK w Będzinie , prezentując niezwykle trudny ,a jednak z sukcesem wykonany przez zaawansowanych adeptów spektakl pt. ”ANONS” B. Schaeffera

Prowadzący: Marek Wilk

     

Post Author: Administrator PMDK