Dokumenty

*************************************************************************

******************************************************************************

*********************************

terminy-rekrutacji-2020-21

WYKAZ ZAJĘĆ  2020/2021

DEKLARACJA KONTYNUACJI 2020-21

Karta zgłoszenia uczestnika zajęć 2020-21

Deklaracje należy wysyłać na adres: ppmdk216@gmail.com

************************************

Akcja Zima 2020

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

załącznik1

załącznik 2b

załącznik 2a

załącznik3

załącznik 4

załącznik5

********************************************************************

Dokumenty Akcja Lato 2019 –Dokumenty Akcja Lato 2019

**********************************************************************Dokumenty Rekrutacyjne dla nowych uczestników zajęć w roku szkolnym 2019/2020 –Dokumenty Rekrutacja 2019_2020

***********************************************

Terminy– TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W BĘDZINIE.doc

**************************************************************

Akcja Zima 2019

Karta zgłoszenia – Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Regulamin Akcji Zima 2019 – Regulamin Akcji Zima 2019 – zał. nr 1

Zgoda na wycieczki i wyjścia – zgoda na wycieczki i wyjscia

Zgody – zgody

Zgody c.d. – zgody 2

*************************************************

Klauzula Ogólna -RODO

***************************************************

Prawa i obowiązki uczestników zajęć