Koło historyczno-regionalne (placówka zamiejscowa w Siewierzu)

Koło Historyczno- Regionalne przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury

Pracownia zamiejscowa w Siewierzu

Prowadzący : Zbigniew Kozak

Koło Historyczno- Regionalne przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie zostało założone w 2005 roku. Zadaniem Koła jest poznawanie historii regionu na tle Polski i Europy oraz zdobywanie wieloaspektowej wiedzy. Na zajęciach kształtowana jest tożsamość regionalna w kontekście wartości narodowych i europejskich. Przedstawiane są perspektywy i szanse rozwoju regionu we współpracy krajowej i międzynarodowej. Uczestnicy Koła przygotowywani są do dojrzałego życia w strukturach regionalnych, narodowych i europejskich oraz wyrabiana jest potrzeba pielęgnowania
i pomnażania narodowego dziedzictwa. Młodzież uczy się umiejętności dostrzegania specyfiki przyrodniczej, społecznej , ekonomicznej i kulturowej regionu w relacji z innymi obszarami Polski i Europy. Doskonalona jest umiejętność pogłębiająca indywidualną odpowiedzialność za funkcjonowanie zbiorowości od rodziny, przez szkołę aż do państwa. Członkowie koła przygotowują różne wystawy np. „Katyń 1940”, „ Zagłada Żydów polskich podczas II wojny światowej”, „Prymas Tysiąclecia”, „Siewierz na starej fotografii”. Biorą udział w różnych konkursach historycznych na szczeblu okręgowym i ogólnopolskim np. „ Czasy Edwarda Gierka”, „Stan wojenny 1981-1983”, „Zaraź nas swoją pasją”. Uczestniczą w różnych warsztatach historycznych i rajdach pieszych np. „Jesień jurajska”, „Na spotkanie przebiśniegom”. Organizowane są różne wyjazdy (do Krakowa, do Muzeum Śląskiego). Omawiane są najważniejsze tradycje i święta obchodzone na

Śląsku i w Zagłębiu. Działalność Koła cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Historical-regional circle (out-of-town classes in Siewierz)

The Historical-regional circle at PMDK in Będzin was founded in 2005. The task of the circle is to learn about the history of the region with the background of Poland and Europe. Regional identity is taught in the context of national and European values. Perspectives and opportunities for the  development of the region are presented in national and international perspective and cooperation.

The participants of the circle are prepared for a mature life in the regional, national and European structures, and they learn how to create und multiply the national heritage. Young people are taught the skills of noticing the specific nature of the region, social, economic and cultural aspects in relation to other areas of Poland and Europe.

The members of the circle prepare various exhibitions, take part in various historical competitions at the district and national levels, participate in various historical workshops and rallies. There are organized various trips (to Krakow, to the Silesian Museum). In the classes we discussed the most important traditions and festivals celebrated in Silesia and in the Zagłębie Śląsko-dąbrowskie.
The activity of the circle is very popular among young people.

Teacher: Zbigniew Kozak

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *