Zajęcia wokalne

Studio Piosenki w PMDK w Będzinie to miejsce dla dzieci i młodzieży, którzy chcą rozwijać swój talent i pasję do śpiewania.Program zajęć wokalnych zakłada przede wszystkim pracę nad emisją głosu, dykcją oraz interpretacją piosenki. Repertuar jest dostosowany do poziomu i możliwości wokalnych uczestników i porusza się w obszarze muzyki rozrywkowej i musicalowej.
W Studio Piosenki w PMDK dowiesz się jak wykorzystać swoje walory głosowe i w jaki sposób zaprezentować się na scenie. Pomoże ci w tym mikrofon, który na każdych zajęciach będzie Ci towarzyszył, aż stanie się twoim „przyjacielem scenicznym”.
Będziesz miał możliwość uczestniczyć w występach artystycznych na konkursach, koncertach i festiwalach muzycznych.
Mamy nadzieję, że nasze Studio Piosenki w PMDK pomoże Ci się rozwinąć artystycznie i otworzy przed tobą drogę do kariery muzycznej.

Serdecznie zapraszamy!

Prowadząca: Lidia Ściwiarska

Vocal classes
Song Studio at PMDK in Będzin is a place for children and young people who want to develop their talent and passion for singing.The program of vocal classes assumes, above all, work on the emission of voice, diction and interpretation of the song. The repertoire is adapted to the level and vocal capabilities of the participants and moves in the area of entertainment and musical music.
In PMDK’s Song Studio, you’ll learn how to use your vocal qualities and how to present yourself on stage. This will help you with a microphone that will accompany you in every class until it becomes your “stage friend”. You will have the opportunity to participate in artistic performances at competitions, concerts and music festivals.
We hope that our Song Studio at PMDK will help you develop artistically and open the way to your music career.
teatcher: Lidia Ściwiarska

Post Author: Administrator PMDK