Malowanie na szkle, twórcze zabawy plastyczne, techniki malarskie.

Twórcze zabawy plastyczne to znakomita forma zajęć skierowana do najmłodszych.

-Zajęcia te dają dzieciom możliwość uczestnictwa w zabawach plastycznych wraz z rówieśnikami.

-Wspierają ich wszechstronny rozwój wykorzystując naturalną ciekawość.

-Bawiąc się dzieci mają kontakt z różnymi działaniami plastycznymi: konstruują, modelują, malują, stemplują, wydzierają, wycinają,

składają… itp.

W efekcie ich działań twórczych powstają piękne prace plastyczne, które są dla nich inspiracją do kolejnych działań, a ich autorzy mogą być z siebie naprawdę dumni, bo jest co podziwiać!

Malowanie na szkle to bardzo atrakcyjna forma zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Tworzenie kolorowych kompozycji na szkle, płytach plexi i przezroczystej folii oraz ozdabianie szklanych naczyń i wyszukane kompozycje witrażowe to tylko niektóre formy „malowania na szkle”. Na wybranych zajęciach ozdabiamy też szkło (naczynia szklane) techniką decoupage lub dekorujemy je ciepłym woskiem.Uczestnictwo w zajęciach daje uczestnikom mnóstwo radości z tworzenia i pełne zadowolenie z fantastycznych efektów końcowych już gotowych prac. Do zobaczenia na zajęciach !

MALARSTWO TEMPEROWE I OLEJNE to zajęcia dla dzieci i młodzieży, która chce rozwijać swoje umiejętności i talent malarski.

Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość poznania różnych metod praktycznego zastosowania techniki temperowej i olejnej oraz nabywania umiejętności warsztatowych obowiązujących młodego twórcę.

Podczas zajęć rodzą się piękne obrazy malowane na płótnach, kartonach lub deskach. Ciekawe kompozycje powstają również podczas plenerów malarskich „na świeżym powietrzu”. Zanim powstaną gotowe prace młodzi artyści ustalają ich treść, kompozycję, środki artystycznej wypowiedzi itd.Każdy kto chce rozwijać swój talent plastyczny i poczuć się jak prawdziwy artysta może przyjść do nas na zajęcia. Odbywają się one we wtorki i piątki w godz. od 1500-1900. Zapraszamy!

Painting on glass, creative art games, tempera and oil paintings

Painting on glass
is a very attractive form of art classes for children and youth in school age. Creating colorful compositions on glass, plexiglass and transparent foil, decorating glassware and sophisticated stained glass compositions are just some of the forms of “glass painting”. In our classes we also decorate the glass (glassware) with decoupage technique or with warm wax. Participation in the classes gives young people a lot of joy of creation and full satisfaction with fantastic final effects.

See you in our class!

Creative art games

is a great form of activities addressed to the youngest.
– These activities give children the opportunity to participate in art games together with their peers.
– They support their versatile development using natural curiosity.
– By playing children have contact with various artistic activities: they construct, model, paint, stamp, tear, cut out, fold, etc.
The result of their creative activities are beautiful artistic works, which inspire them to follow up on their actions.

TEMPERA AND OIL PAINTING

is a class for children and young people who want to develop their skills and talent in painting.
Participation in the classes gives the opportunity to learn different methods of practical application of tempera and oil technique and to acquire the skills of the young artist.
During the classes, beautiful paintings are born, painted on canvases, cartons or boards. Interesting compositions are also created during open-air painting plein-airs. Everyone who wants to develop their artistic talent and feel like a real artist can come to us for classes. They take place on Tuesdays and Fridays 15:00-19:00.

Post Author: admin