Modelarstwo

W ostatnich latach obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój techniki. Do codziennego użytku wprowadzane są nowe technologie i urządzenia techniczne. Modelarstwo to działalność człowieka polegająca na odwzorowywaniu rzeczywistych obiektów w pomniejszonej skali. Najczęściej traktowane jest jako hobby, ale może być także sportem.

W naszej pracowni wykonywane są najczęściej modele redukcyjne plastikowe – budowa modeli z gotowych fabrycznych zestawów, które trzeba skleić i pomalować. Przedmiotem modelarstwa mogą być praktycznie wszystkie obiekty otaczającego świata. Najczęściej są nimi samoloty, statki i różne pojazdy, zwłaszcza wojskowe, ale też figurki ludzi lub innych istot (rzeczywistych lub fantastycznych), a także budowle lub całe wycinki terenu odwzorowane w formie makiet lub dioram, często przedstawiających różne sceny lub wydarzenia.

Oglądając dzieła modelarzy można stwierdzić, że to nie tylko dobra zabawa, ale też zajęcie rozwijające tak umiejętności plastyczne, jak i wiedzę techniczną. Młodzi modelarze uczą się wytrwałości i dokładności podczas wykonywania swoich dzieł. Potrafią doskonale rozpoznać pojazdy i samoloty biorące udział w II wojnie światowej.

Uczestnikami zajęć z modelarstwa plastikowego – redukcyjnego są dzieci w wieku 9-12 lat. Od 15 lat działalności skupiamy się głównie na pracy z dziećmi ze szkół podstawowych.

Celem nadrzędnym jest pokazanie młodym modelarzom ogromnej frajdy płynącej z wspólnej pracy w grupie ludzi zajmujących się klejeniem modeli samolotów, okrętów, samochodów oraz scenek sytuacyjnych – tzw. dioram.

Raz w roku organizujemy w PMDK konkurs modelarski o PUCHAR STAROSTY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO. Jest to rodzaj pikniku z modelarstwem w tle. Promujemy wtedy naszą placówkę oraz pokazujemy rodzicom i samym uczestnikom jak przyjemnie i kulturalnie spędzać wolny czas.

Współpracujemy także z innymi pracowniami w Polsce, a także uczestniczymy w miarę możliwośći w organizowanych przez nie konkursach. Jako instruktor jestem uczestnikiem Stowarzyszenia Historycznego i biorę udział w poszukiwaniach samolotów, które zapomniane kryje Polska ziemia. Nasze odkrycia zasilają placówki muzealne w regionie.

Dioramy z naszej pracowni

Prezentujemy najnowsze prace z naszej pracowni modelarskiej. Dioramy wykonali Maciek Zembal i Dawid Cisowski. Każda z nich prezentuje inne spojrzenie na modelarstwo, każda przedstawia inny czas historyczny. Zdjęcia wykonał Dawid Markiewicz (prowadzący kółko fotograficzne) podczas zajęć w czasie „Zimowego Uniwerku PMDK”.

Prowadzący: Grzegorz Majzel

Modeling
In our workshop, the most common are plastic reduction models – the construction of models from ready-made sets that need to be glued and painted. Most often they are airplanes, ships and various vehicles, especially military ones, but also figures of people or other creatures, as well as buildings.

Modeling is not only fun, but also an activity that develops both art skills and technical knowledge. Young modelers learn perseverance and accuracy while performing their works.
The participants of plastic-modeling classes can be children aged 9-12. For 15 years we have been focusing mainly on working with children from primary schools.
The main goal is to show young modelers the great fun of working together in a group of people involved in gluing models of aircraft, ships, cars and scenes – dioramas.

We participate and win prizes in numerous national and international competitions.

teatcher: Grzegorz Majzel

Post Author: admin