Wyniki konkursu ” Zamki i pałace w Polsce”

   Do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. ,,Zamki i pałace w Polsce” zgłoszono ogółem 489 prace plastyczne, wykonane w różnych technikach plastycznych.

W dniu 15.05.2023r. jury w składzie:

– Karol Wiącek- artysta plastyk,

– Dariusz Kostecki- artysta plastyk,

– Agnieszka Pruszowska- Mikołajczak- artysta plastyk,

dokonało wyboru prac, które następnie  zostały nagrodzone i wyróżnione w trzech kategoriach wiekowych, a także prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej..

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I (malarstwo, rysunek, techniki mieszane)

I miejsce Natalia Fijałkowska lat 9  GOK w Sędziejowicach

II miejsce Aleksandra Komornicka lat 9  SP nr 3 Złotoryi

III miejsce Nina Szymańska lat 8 SP w Krojczynie

wyróżnienia:

Gabriel Cieślak lat 9  PSP nr 3 w Radomsku

Maja Środoń lat10  SP nr 28 w Rzeszowie

Lena Piela lat 9  SP w Gródkowie

Kategoria II (malarstwo, rysunek, techniki mieszane)

I miejsce Vitaly Klyn lat 11 PMDK w Będzinie

II miejsce Oliwia Staniak lat 12 SP w Nowym Dworze

III miejsce Joanna Brodzisz lat 10 Centrum Kultury w Łęcznej

III  miejsce Daria Brzozowiec lat 10  Centrum Kultury w Łęcznej

wyróżnienia:

Eryk Cypcar lat 11  SP w Rymanowie

Jagoda Sobolewska lat 13 SP w Bukowicach

Julia Kruk  PMDK w Będzinie

Kategoria III (malarstwo, rysunek, techniki mieszane)

I miejsce Magdalena Pieron lat 18  Centrum Kultury w Jordanowie

II miejsce Laura Dąbrowska lat 23  SOSW w Będzinie

II miejsce Sebastian Dyszy lat 23   SOSW Będzin

Ceramika:

I miejsce Wiktoria Wolniarczyk lat 14 MOPT  Dąbrowa Górnicza

II miejsce Szymon Kała lat 10  MOPT  Dąbrowa Górnicza

III miejsce Łucja Piątkowska lat 11 MDK nr 2 Tychy

Uroczyste otwarcie wystawy prac pokonkursowych odbędzie się 16.06.2023 r. o godz.17:00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie.

Serdecznie zapraszamy!

Post Author: Administrator PMDK