Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom “Pięknych Aniołów” i “Literackiej “Zimówki”

W ostatnim dniu lutego w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom dwóch powiatowych konkursów – konkursu plastycznego „Piękne Anioły”, którego inicjatorką była Pani Dorota Korus oraz III edycji konkursu literackiego na wiersz lub opowiadanie „Literacka Zimówka”, któremu konsekwentnie od trzech lat przewodniczy Pani Kamila Kozieł.

W uroczystym podsumowaniu udział wzięli licznie zaproszeni goście, między innymi Starosta Będziński Arkadiusz Watoła, który już po raz trzeci objął Honorowym Patronatem „Literacką Zimówkę” .

 Spotkanie rozpoczęło się częścią artystyczną, przygotowaną przez wychowanków zajęć wokalnych  pod kierunkiem Pani Lidii Ściwiarskiej oraz  przez grupę taneczną prowadzoną przez Panią Lidię Bień.

Następnie Pani Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie Agnieszka Pruszowska-Mikołajczak przywitała wszystkich zebranych oraz pogratulowała laureatom, po czym przekazała głos Panu Staroście, który również  nie szczędził wyrazów uznania dla wszystkich nagrodzonych.

Spośród  77 prac plastycznych nadesłanych na konkurs „Piękne Anioły” jury wyłoniło i nagrodziło te najciekawsze, które zostały zaprezentowane podczas Gali. Zebrani goście mogli również wysłuchać fragmentów wierszy nagrodzonych w konkursie literackim.

Wszystkim laureatom III edycji „Literackiej Zimówki” oraz „Pięknych Aniołów” jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy za wspaniałe spotkanie, teksty, radość i wzruszenie.
Do zobaczenia w następnych edycjach!

 

 

 

Post Author: Administrator PMDK