Ruszają zapisy na Akcję Lato 2019

„Akcja Lato 2019” już niebawem…

Z dniem 15 maja rozpoczynamy zapisy na zajęcia wakacyjne – „Akcja Lato 2019” – które odbędą się w dniach od 24 czerwca do 05 lipca 2019 roku. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00.

PIERWSZEŃSTWO ZAPISU POSIADAJĄ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE NA NASZE ZAJĘCIA!

W karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku wypełniają Państwo cały punkt II wraz datą i podpisem.

Regulamin Akcji Lato 2019  – zał. nr 1 – do podpisu i do zwrotu do PMDK.

Oświadczenie o samodzielnym powrocie – zał. nr 2a – tylko w przypadku, gdy decydują się Państwo na samodzielny powrót dziecka/dzieci z „Akcji”.

Zgoda na odbiór przez osobę trzecią – zał. nr 2b – tylko w przypadku, gdy decydują się Państwo na odbiór dziecka/dzieci z „Akcji” przez tzw. osobę trzecią.

W PRZYPADKU, GDY ODBIERAJĄ PAŃSTWO OSOBIŚCIE DZIECKO (JAKO RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY) NIE JEST WYMAGANY JAKIKOLWIEK DOKUMENT.

Zgoda rodzica na wyjazdy wyjścia – zał. nr 5 – dotyczy zgody na wszystkie wycieczki piesze i wyjścia poza PMDK w ramach „Akcji”.

Zapisów można dokonywać także telefonicznie – podając imię i nazwisko dziecka oraz telefon kontaktowy, natomiast wymaganą dokumentację prosimy dostarczyć w ciągu 3 dni roboczych do naszej placówki.

Dokumenty dostępne są w zakładce “Dokumenty” lub w Placówce

PLAN ZAJĘĆ FERYJNYCH W PRZYGOTOWANIU… JUŻ WKRÓTCE POJAWI SIĘ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ I PROFILU NA FB…

Post Author: Administrator PMDK