Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ” Piękno Polskich lasów”

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.Organizatorem Konkursu jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie. Ogółem nadesłano 688 prac z 98 placówek oświatowych i kulturalnych. W konkursie uwzględniono też zgłoszenia indywidualne, niereprezentujące żadnej placówki oświatowej ani kulturalnej. Do wystawy zakwalifikowano 70 prac. W skład komisji konkursowej weszli: 1.Ewa Lewandowska 2.  […]