Wyniki Konkursu Plastycznego ,,Zamki i pałace w Polsce”

 Do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. ,,Zamki i pałace w Polsce” zgłoszono ogółem 833 prace plastyczne, wykonane w różnych technikach plastycznych. W dniu 25.05.2020r. jury w składzie:– Karol Wiącek- artysta plastyk,– Dariusz Kostecki- artysta plastyk,– Agnieszka Pruszowska- Mikołajczak- artysta plastyk, dokonało niezwykle trudnego wyboru prac, które następnie  zostały nagrodzone i wyróżnione w trzech kategoriach wiekowych, a […]