Wyniki Konkursu Plastycznego ,,Zamki i pałace w Polsce”

 Do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. ,,Zamki i pałace w Polsce” zgłoszono ogółem 833 prace plastyczne, wykonane w różnych technikach plastycznych.
W dniu 25.05.2020r. jury w składzie:
– Karol Wiącek- artysta plastyk,
– Dariusz Kostecki- artysta plastyk,
– Agnieszka Pruszowska- Mikołajczak- artysta plastyk,
dokonało niezwykle trudnego wyboru prac, które następnie  zostały nagrodzone i wyróżnione w trzech kategoriach wiekowych, a także prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej.
Niestety, aż 22 z nadesłanych 833  prac nie spełniało wymogów formalnych, zawartych w regulaminie konkursu.
W kategorii I zakwalifikowano do oceny ogółem 256 prac.
W kategorii II  jury zakwalifikowało ogółem 530 prac.
W kategorii III zakwalifikowanych zostało ogółem 25 prac.

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I

1.Lena Kowalska lat 9,  ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie
2.Julian Bartz lat 9,  ze Szkoły Publicznej w Bezrzeczu
3.Wojciech Noga lat 9,  ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu
wyróżnienie: Jan Reczek lat 8, ze Szkoły podstawowej w Urbanowie

Kategoria II

1.Zuzanna Grabowska lat 14, z Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach
2.Agata Gąska lat 14, ze Szkoły Podstawowej w Motyczy
3. Patrycja Dajcz lat 14, ze Szkoły Podstawowej w Jarostach
wyróżnienie: Alicja Turek- Kidawa lat 9, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie
wyróżnienie: Sonia Prochownik lat 11 , ze Szkoły Podstawowej w Szczyrku
wyróżnienie: Piotr Kramarz lat 15, ze Szkoły Ginących Zawodów przy Bukowińskim Centrum Kultury, Bukowina Tatrzańska
wyróżnienie: Szymon Garncarz lat 13, z PMDK z Będzina

Kategoria III

1.Agata Musiał lat 16 , z I Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu
2.Justyna Rzemieniuk lat19, z MDK w Zamościu
3.Klaudyna Sztokfisz lat 18, ze Szkoły Ginących Zawodów przy Bukowińskim Centrum Kultury, Bukowina Tatrzańska
wyróżnienie: Julia Mazurkiewicz lat 16, II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu
wyróżnienie: Damian Lasek lat 19, Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi

Post Author: Administrator PMDK