Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu ” Literacka zimówka 2023″

Informujemy ,że na konkurs  wpłynęło 420 prac z całej Polski . Komisja konkursowa w składzie:

Małgorzata Bąk – dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie,egzaminator OKE,
Bożena Gładysiewicz- nauczyciel języka polskiego, egzaminator OKE,
Wioletta Drygalak- nauczyciel języka polskiego, egzaminator OKE.
Jury wybrało najciekawsze wiersze w trzech kategoriach:
 
I kategoria – klasy IV-VI szkoły podstawowej
I miejsce- Szymon Bobrowski ( Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bobrownikach)
II miejsce – Nadia Bubel ( Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie )
III miejsce – Tatiana Modzelewska ( Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu
wyróżnienia:
Zuzanna Koperwas ( Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Orzesze-Woszczyce )
Julia Domańska ( Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wojkowicach Kościelnych )
 
II kategoria- klasy VII-VIII szkoły podstawowej
I miejsce- Nicola Urbańska ( Szkoła Podstawowa im. ks. Władysława Demskiego w Straszewie)
​II miejsce – Małgorzata Kaleta ( Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wojkowicach Kościelnych )
III miejsce – Nikodem Szczepański ( Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bruku)
wyróżnienia:
Kaja Puchałka ( Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.Makuszyńskiego w Tychach )
Weronika Jagieła (Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Słowackiego w Sosnowcu)
 
III kategoria- szkoły ponadpodstawowe
I miejsce -Jakub Cieplak ( I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej)
II miejsce- Damian Duda ( Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Będzin )
III miejsce- Zuzanna Makola ( III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Będzinie )
wyróżnienie:
Maciej Wilczak ( I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej)
 
 
 

Post Author: Administrator PMDK