Anioły nagrodzone

W XII ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „ Anioł XXI w.” uczestniczki zajęć Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie znalazły się w gronie laureatów. W tym roku na konkurs nadesłano ponad 200 prac z całej Polski. Temat konkursu był sformułowany przez organizatora w postaci pytań, na które mieli znaleźć odpowiedź uczestnicy: Kim są Anioły? Poznaj Anioły – Posłanników Boga. Kim są Anioły, o których tak dużo i często słyszymy? Czy są to duchowe istoty takie jakie widzimy na obrazach czy w książkach? A może Anioły są tylko pewną formą energii, która manifestuje się dla nas w ten sposób? Czy masz swojego Anioła Stróża? Jak sobie wyobrażasz Anioła XXI wieku? Jaką rolę pełni Anioł? Celem tego przedsięwzięcia była próba zachęcenia dzieci i młodzieży do osobistej refleksji, zmobilizowania do zapoznania się z tematem poprzez bajki, baśnie, malarstwo, filmy i inne formy sztuki, pobudzenia wyobraźni młodych ludzi. Konkurs był skierowany do uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego, kulturalnych oraz do uczniów wszystkich typów szkół i przedszkoli. I miejsce zdobyła Lena Korpok, a wyróżnienie – Julia Kowenia . Obie prace powstały w technice pasteli pod kierunkiem nauczyciela art. plastyk Doroty Korus. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze twórczych poszukiwań.

Post Author: Administrator PMDK