Wyniki konkursu “Ale konkretnie”

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu na poezję konkretną w języku obcym …? Ale konkretnie!

Do Ogólnopolskiego Konkursu na poezję konkretną w języku obcym zgłoszono ogółem 50 prac głownie w języku angielskim, ale również niemieckim i rosyjskim. Wszystkie prace były bardzo kreatywne, ciekawe i pełne ekspresji.
W dniu 29.05.2020r. jury w składzie:
– Małgorzata Bąk – Dyrektor PMDK, polonista
– Katarzyna Wójcik – anglista, germanista
– Wioletta Drygalak – polonista
dokonało niezwykle trudnego wyboru prac, które następnie zostały nagrodzone w dwóch kategoriach wiekowych. Niestety, 9 z nadesłanych 50 prac nie spełniało wymogów formalnych, zawartych w regulaminie konkursu. Jury przyznało następujące nagrody:
Kategoria I
1. Karol Knapik ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie
2. Dominik Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Będzinie
3. Oliwia Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Będzinie
Kategoria II
1. Patryk Wilk III Liceum Ogólnokształcące w Tychach
2. Emilia Filińska VI Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie
3. Kinga Król VII Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie

Nagrody prześlemy pocztą w najbliższym terminie. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy sukcesu i życzymy dalszej kreatywnej twórczości. Wszystkich uczestników zapraszamy do udziału w konkursie ponownie w przyszłym roku.

Post Author: Administrator PMDK