Wyniki IV Ogólnopolskiego Konkursu …? Ale konkretnie !

Do IV Ogólnopolskiego Konkursu na poezję konkretną w języku obcym zgłoszono ogółem 85 prac głównie w języku angielskim ,ale również niemieckim i ukraińskim .

Temat tegorocznego konkursu brzmiał „Emocja”  

W tego rocznej edycji konkursu prace były wyjątkowe.

Wszystkie prace były bardzo ciekawe ,kreatywne, twórcze i pełne ekspresji.

W dniu  29 . 04 . 2023r jury w składzie :

– mgr Małgorzata Bąk – Dyrektor PMDK, polonista

– mgr Katarzyna Wójcik – germanista ,anglista

– mgr Agnieszka Pruszowska-Mikołajczak artysta plastyk dokonali niezwykle trudnego wyboru prac, które następnie zostały nagrodzone w dwóch kategoriach wiekowych.

Jury przyznało następujące nagrody:

Kategoria I  (11-14lat)

1.miejsce : Bartosz Frej, lat 14 ,Maliszewo

2.miejsce : Milena Młynarczyk , lat12 , Kalisz

3.miejsce : Mateusz Kaźmierski , lat13 , Sadlinki

Wyróżnienie: Kacper Hajdamowicz, lat13 ,Sadlinki

Kategoria II (15-19lat)

1.miejsce: Jakub Cieplak,lat18, Dąbrowa Górnicza

2.miejsce: Nina Rak,lat16,Chorzów

3.miejsce: Kinga Maria Król,lat18 , Częstochowa

W PMDK w Będzinie zorganizowana zostanie wystawa pokonkursowa nagrodzonych prac , z której zdjęcia zamieszczone zostaną na stronie internetowej naszej placówki.

Nagrody prześlemy pocztą.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy sukcesu i życzymy dalszej kreatywnej twórczości.

Wszystkich uczestników zapraszamy do udziału w konkursie ponownie w przyszłym roku i życzymy pięknych wizji poetyckich.

 

Post Author: Administrator PMDK