“W meandrach wyobraźni ” Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – wyniki.

W dniu 17.05.2024 roku dokonano podsumowania i rozstrzygnięcia Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego ,, W meandrach wyobraźni”.
Ogółem na konkurs wpłynęły 543 prace w trzech kategoriach wiekowych.
Nagrody i wyróżnienia otrzymali:
w kategorii klas I-III
I miejsce Natalia Roch lat 8 PMDK w Będzinie
II miejsce Aurelia Rosa lat 9 ZSP nr 1 w Rędzinach
III miejsce Alicja Desol lat 10 SP nr 10 w Chorzowie
wyróżnienie: Milena Wnukowska lat 9 Pałac Młodzieży w Katowicach
wyróżnienie: Karol Pindera lat 9 Pałac Młodzieży w Katowicach
wyróżnienie: Lena Tran Thanh lat 9 Zespół Placówek Pozaszkolnych- Centrum Wspierania
Uzdolnień w Jeleniej Górze.
– w kategorii klas IV- VIII
I miejsce Nadia Masternak lat 11 Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach
II miejsce Szymon Charysz lat 13 Pracownia Plastyczna ,,Walor” w Miejskim Ośrodku Kultury
w Rybniku
III miejsce Barbara Zając lat 11 Miejski Dom Kultury w Włodawie
wyróżnienie: Weronika Żelezik lat 13 PMDK w Będzinie
wyróżnienie: Hanna Cwynar lat 11 PMDK w Będzinie
wyróżnienie: Amelia Zientek lat 13 Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach
Dziedzicach
wyróżnienie: Myłana Hołowasz lat 14 Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieluniu
w kategorii szkół średnich
I miejsce Judyta Kozera lat 16 PMDK w Będzinie
+ I miejsce Natalia Masłowska lat 18 Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku
II miejsce Olivia Mościcka lat 15 Miejski Dom Kultury w Stargardzie Szczecińskim
III miejsce Alicja Kieliszek lat 20 Miejski Dom Kultury w Stargardzie Szczecińskim
wyróżnienie: Hanna Dudek lat 14 Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu
wyróżnienie: Nikola Szczerba lat 14 Zespół Szkół technicznych i Licealnych w Czechowicach
Dziedzicach
Laureaci konkursu zostaną poinformowani o nagrodach i wystawie pokonkursowej.
Gratulujemy i zapraszamy
za rok
 

Post Author: Administrator PMDK