Sukcesy naszych młodych plastyków w Jubileuszowym – X Ogólnopolskim Konkursie “Siedem grzechów głównych”

Już po raz dziesiąty wyłoniono najlepsze prace w ramach Ogólnopolskiego Konkursu„ 7grzechów głównych”.  Jury miało trudne zadanie i musiało wybrać spośród wielu pięknych i mądrych wypowiedzi te, które stanowiły najlepsze zobrazowanie tematu. Jubileuszowa edycja rozstrzygnięta została

w kategoriach: poezja, malarstwo, grafika warsztatowa i komputerowa. Na konkurs nadesłano 567 prac  z całej Polski. Komisja w składzie: prof. dr hab. Urszula Szuścik (Uniwersytet Śląski
w Katowicach), ks. Tomasz Zmarzły (historyk sztuki) i artysta plastyk Bartosz Gawlik (Muzeum Zagłębia
w Będzinie) oceniła prace plastyczne. Wytypowano projekty najmocniej odzwierciedlające ideę konkursu. Walory artystyczne i techniki potraktowane zostały jako środki dotarcia do celu, czyli zobrazowania, wyrażenia językiem sztuki tego, co jest istotne. Niekiedy uczestnicy bardzo prostymi środkami uzyskali efekt poruszenia, wyrazili istotę grzechu, jego konsekwencji, przyczyn, przemian myślenia i postępowania jednostki bądź grupy społecznej.

Wśród laureatów konkursu znalazły się: Dominika Grzyb oraz Julia Zaciera, które zdobyły zaszczytne wyróżnienia. Do konkursu laureatki przygotowała pani Dorota Korus.

Nagrody w konkursie wręczali: Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza oraz Jego Ekscelencja Ks. Biskup Grzegorz Kaszak. X edycja wpisała się w obchody jubileuszu 60-lecia Pałacu Kultury Zagłębia oraz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Gratulujemy wszystkim laureatom

 

 

Post Author: Administrator PMDK