Projekt edukacyjny Uniwersytetu Śląskiego Dzieci „Chrońmy Świat”

Projekt edukacyjny Uniwersytetu Śląskiego Dzieci „Chrońmy Świat!” w ramach Światowej Konferencji Klimatycznej ONZ COP24.

14 grudnia 2018 r. w przestrzeniach Katowic Miasta Ogrodów Instytucji Kultury
im. K. Bochenek zrealizowany został projekt edukacyjny Uniwersytetu Śląskiego Dzieci

„Chrońmy Świat!”

Kształtowanie postaw poznawczych, proekologicznych i prospołecznych wśród uczniów.

Projekt zrealizowany został we współpracy z Katowicami Miastem Ogrodów Instytucją Kultury im. K. Bochenek. Projekt objęty został honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Partnerem projektu był Urząd Miasta Katowice.

Beneficjentami projektu byli uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych województwa śląskiego, w tym wychowankowie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie.

Celem projektu było przybliżenie problematyki Światowego Szczytu Klimatycznego ONZ COP 24, promowanie międzynarodowej współpracy pomiędzy środowiskami akademickimi, instytucjami kultury oraz jednostkami administracji państwowej i samorządowej oraz podejmowanie międzynarodowych działań edukacyjnych na rzecz środowisk szkolnych.

Gośćmi projektu byli przedstawiciele niemieckiej organizacji Save The World, którzy wprowadzili zgromadzoną publiczność
w nurt problematyki trwającego w Katowicach Światowego Szczytu Klimatycznego ONZ oraz zaprezentowali utwory muzyczne skomponowane na inaugurację poprzedniego Światowego Szczytu Klimatycznego ONZ COP23 w Bonn, a także aktualnie trwającego w Katowicach.

W ramach projektu zainicjowany został happening propagujący aktywne postawy społeczne wobec poszerzania wiedzy na temat globalnych problemów ekologicznych oraz możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom działalności współczesnej cywilizacji, wykład ilustrowany na temat zmian klimatycznych, spektakl teatralny ‘Mały Książę”, recital gitarowy, oraz koncert piosenki dziecięcej.

W realizację projektu edukacyjnego Uniwersytetu Śląskiego Dzieci „Chrońmy Świat!” aktywnie włączyły się środowiska akademickie, przedstawiciele kultury i oświaty oraz jednostki administracji państwowej i samorządowej.

Koordynatorem projektu Uniwersytetu Śląskiego Dzieci była pani mgr Lidia Bień członek Kolegium Naukowego Uniwersytetu Śląskiego Dzieci oraz nauczyciel Powiatowego Młodzieżowego Domy Kultury w Będzinie.

Tekst:Lidia Bień, foto: Teresa Kasprzyk

 

 

Post Author: Administrator PMDK