Piszą o nas..

W Dzienniku Zachodnim pojawił się artykuł, dotyczący 60-lecia PMDK.

“Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego, która proponuje dzieciom i młodzieży szeroką ofertę zajęć, wykraczającą poza szkolne programy nauczania, a odpowiadająca zainteresowaniom naukowym, artystycznym, technicznym, sportowym, turystyczno-krajoznawczym”- to tylko fragment artykułu.

Przypominamy, że Gala Jubileuszowa odbędzie się 25.10.2019r. o godzinie 16:00 w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie.

Post Author: Administrator PMDK