Ogromny sukces!

Miło nam poinformować ,że prace wychowanków  pracowni technik plastycznych  i grafiki artystycznej zostały zaprezentowane w Kolekcji Sztuki Dziecka w Pałacu Młodzieży w Katowicach . Kolekcja Sztuki Dziecka  jest pomyślana jako unikalny zbiór prac plastycznych i form przestrzennych wykonywanych przez dzieci w wieku 4-13 lat . W celu promocji i upowszechniania dziecięcej twórczości plastycznej w rożnych środowiskach . Kolekcję można było początkowo oglądać w rożnych instytucjach i zakładach pracy nie tylko na terenie województwa śląskiego . Część zbiorów eksponowana była także poza   granicami naszego kraju -m.in.w Chinach we Francji oraz w Japonii. Wyboru prac dokonała Rada Artystyczna Honorowy patronat nad kolekcją sprawuje wybitny plakacista prof. Roman Kalarus . Do Kolekcji Sztuki Dziecka  zakwalifikowano dwa linoryty Mateusza Czarny oraz prace malarskie Julii Śmigrodzkiej  i Vitaly Klyn. Honorowym udokumentowaniem zakwalifikowanie pracy do Kolekcji są specjalne certyfikaty wręczane ich autorom . Autorom prac gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Post Author: Administrator PMDK