KONKURS !

Starosta Będziński Sebastian Szaleniec zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 3 do 10 lat do
udziału w konkursie na
“Najpiękniejsze wspomnienie związane z prezentem od św.Mikołaja”.
 
Konkurs trwa od 20 listopada 2023 roku do 6 grudnia 2023 roku.
Celem konkursu jest
pobudzenie kreatywności wśród dzieci i zachęcenie ich do aktywności artystycznej.
 
Zadaniem Uczestników jest przygotowanie pracy (technika dowolna
-praca plastyczna,
-fotografia, praca plastyczno-literacka) na temat
„Najpiękniejszego wspomnienia związanego z prezentem od Św. Mikołaja”
i dostarczenie jej w terminie nie dłuższym niż
6.12.2023 r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie, Wydział Promocji Powiatu,
ul.Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin.
Prace mogą być dostarczane osobiście do dedykowanego punktu odbioru prac
znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, pok. 6A lub
przesłanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w
Będzinie, Wydział Promocji Powiatu, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin.
Podczas akcji wyłonionych zostanie 20 najciekawszych prac nagrodzonych upominkami-niespodziankami.
 

Post Author: Administrator PMDK