Grafika zapowiadająca miejskie eliminacje OKR w PMDK

Jeszcze tylko do 8 marca czekamy na zgłoszenia do „Małego OKR” w PMDK

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu będzińskiego na „Mały Okręgowy Konkurs Recytatorski” – szczebel powiatowy. Konkurs kierowany jest do szkół z terenu powiatu będzińskiego z wyłączeniem miasta Będzin.

Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres pmdk@pmdk.bedzin.pl do dnia 08.03.2017 lub listownie na adres: ul. Powstańców Śląskich 1, Będzin 42-500.

Placówki z miasta Będzin mogą przystąpić do “Mały OKR” – etap miejski, którego organizatorem jest Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie.

Karta zgłoszenia oraz Regulamin „Małego OKR” w PMDK pod podanym niżej linkiem:

https://www.pmdk.bedzin.pl/konkursy/

Grafika zapowiadająca miejskie eliminacje OKR w PMDK

Post Author: Administrator PMDK