Informacje o reformie oświaty

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami ze strony rodziców i nauczycieli dotyczącymi reformy oświaty, Delegatura Kuratorium Oświaty w Sosnowcu informuje, iż na:
stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://reformaedukacji.men.gov.pl/
oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014
znajduja się stosowne treści dotyczące przedmiotowej sprawy.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami pod wyżej podanymi linkami.

Post Author: Administrator PMDK