II edycja Kampanii Społecznej „Flow bez wzmocnień” – radość życia bez uzależnień

Po raz kolejny Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie przy pomocy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz przy współudziale Wydziału Oświaty i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego w Będzinie zorganizował Kampanie Społeczną „Flow bez wzmocnień” – radość życia bez uzależnień”. Założeniem tegorocznej kampanii stały się wszelkie działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie zjawisku uzależnień od wszelkich używek, wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu będzińskiego. Całość projektu to próba odpowiedzi na zasadne dylematy życiowe i wychowawcze dzieci, rodziców i pedagogów związane z problemami uzależnień.

W środę  29 listopada  w ramach kampanii młodzież z okolicznych szkół ponadgimnazjalnych zawitała do naszego domu kultury i uczestniczyła w specjalnie przygotowanych wykładach oraz w warsztatach. Program spotkania składał się z czterech części.  Spotkanie otworzyła prelekcja Komendy Powiatowej Policji w Będzinie na temat „Cyberprzemocy”.

Część teoretyczną oraz liczne ćwiczenia aktywizujące przeprowadzili psychologowie i pedagodzy PPPP w Będzinie. Kolejnym punktem programu była projekcja Filmów nadesłanych w ramach konkursu  „Problem uzależnień”, ocena filmów przez uczestników Kampanii oraz wyłonienie laureata. Ostatnim punktem spotkania były warsztaty plastyczne, podczas których młodzi ludzie w niewielkich zespołach wykonywali plakat na wylosowany przez siebie temat, odnoszący się do ogólnych założeń kampanii.

Podsumowanie Kampanii zakończyło się uroczystym rozdaniem nagród laureatom konkursu filmowego organizowanego w ramach kampanii.

I miejsce przypadło uczniom z II LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie

II miejsce zajęli  uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Siewierzu

III miejsce zajęła Daria Kmita z ZSOiT w Czeladzi

Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom Kampanii dziękujemy za zaangażowanie w akcję .

 

 

 

 

 

 

Post Author: Administrator PMDK