Akcja lato 2018 w PMDK

Już 28 Maja  ruszają zapisy   na zajęcia wakacyjne  – „Akcja Lato 2018” – które odbędą się w dniach:  25 czerwiec – 06 lipiec  2018 r.  od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00.

Wymagane dokumenty do zapisu dziecka/dzieci na „Akcję” dostępne będą w zakładce „Dokumenty” od 28 Maja

W karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku wypełniają Państwo cały punkt II wraz datą i podpisem.

Regulamin Akcji lato 2018 – do podpisu i do zwrotu do PMDK.

Oświadczenie o samodzielnym powrocie – zał. nr 2a – tylko w przypadku, gdy decydują się Państwo na samodzielny powrót dziecka/dzieci z „Akcji”.

Zgoda na odbiór przez osobę trzecią – zał. nr 2b – tylko w przypadku, gdy decydują się Państwo na odbiór dziecka/dzieci z „Akcji” przez tzw. osobę trzecią.

Zgoda rodzica na wyjazdy wyjścia – zał. nr 5 – dotyczy zgody na wszystkie wycieczki i wyjścia poza PMDK w ramach „Akcji”.

Zapisów można dokonywać także telefonicznie – podając imię i nazwisko dziecka oraz telefon kontaktowy, natomiast wymaganą dokumentację prosimy dostarczyć w ciągu 3 dni roboczych do naszej placówki.

PLAN ZAJĘĆ  W PRZYGOTOWANIU

PIERWSZEŃSTWO ZAPISU POSIADAJĄ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE NA NASZE ZAJĘCIA!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Zapisy na Akcje Lato  potrwają do 15 czerwca 2018 r.

Post Author: Administrator PMDK