Akcja Lato 2017 w PMDK

Już 22  maja  rozpoczynamy zapisy na zajęcia wakacyjne – „Akcja Lato 2017” – które odbędą się w dniach od 26 czerwca do 07 lipca 2017 r.  od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00.

Wymagane dokumenty do zapisu dziecka/dzieci na „Akcję” są do pobrania w zakładce „Dokumenty”

W karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku wypełniają Państwo cały punkt II wraz datą i podpisem.

Regulamin Akcji Lato 2017 – do podpisu i do zwrotu do PMDK.

Oświadczenie o samodzielnym powrocie – zał. nr 2a – tylko w przypadku, gdy decydują się Państwo na samodzielny powrót dziecka/dzieci z „Akcji”.

Zgoda na odbiór przez osobę trzecią – zał. nr 2b – tylko w przypadku, gdy decydują się Państwo na odbiór dziecka/dzieci z „Akcji” przez tzw. osobę trzecią.

Zgoda rodzica na wyjazdy wyjścia – zał. nr 5 – dotyczy zgody na wszystkie wycieczki i wyjścia poza PMDK w ramach „Akcji”.

Zapisów można dokonywać także telefonicznie – podając imię i nazwisko dziecka oraz telefon kontaktowy, natomiast wymaganą dokumentację prosimy dostarczyć w ciągu 3 dni roboczych do naszej placówki.

PLAN ZAJĘĆ WAKACYJNYCH   W PRZYGOTOWANIU

PIERWSZEŃSTWO ZAPISU POSIADAJĄ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE NA NASZE ZAJĘCIA!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Zapisy na Akcje Lato potrwają do 30 maja !

Post Author: Administrator PMDK