Kontakt

 

Dyrektor:
Mgr Małgorzata Bąk 

KONTAKT:
m.bak@pmdk.bedzin.pl

Pani Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki od godziny 14:00 do 16:00

Tel.: (32) 762-12-69
e-mail: pmdk@pmdk.bedzin.pl, promocja@pmdk.bedzin.pl
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie
ul. Powstańców Śląskich 1
42-500 Będzin