Teatr młodzieżowy

Serdecznie zapraszamy na zajęcia teatralne, które odbywają się w naszej placówce zamiejscowej, w III LO im. M. Kopernika w Będzinie.

Główne zamierzenia to:

 1. dotyczące sfery poznawczej osobowości wychowanka, m.in.:
  -rozwijanie zdolności i umiejętności
  -pobudzanie chęci kontaktu ze sztuką teatralną
  -świadome obserwowanie rzeczy, zjawisk, ludzi i ich zachowań
 2. dotyczące sfery emocjonalno-motywacyjnej, m.in.:
  -kształtowanie postawy twórczej
  -otwartość wobec odmiennych opinii
  -wyrażanie emocji i przeżyć za pomocą ruchu, mowy i improwizacji
 3. dotyczące sfery działaniowej:
  – kształtowanie odporności na niepowodzenia
  – rozbudzanie umiejętności wnoszenia własnych pomysłów i ich realizacja
  – przygotowanie do uczestnictwa w kulturze

Post Author: Administrator PMDK