Teatr dla najmłodszych

Program pracy koła teatralnego dla najmłodszych, kładzie nacisk na aktywizowanie uczniów, inspirowanie ich do działań twórczych oraz wyzwalanie aktorskiej pasji. Zajęcia te w swym zamierzeniu mają nakłonić dzieci do zainteresowania teatrem, zainspirować je do samodzielnej twórczości i działania, pamiętając jednocześnie, że zabawy w teatr wszechstronnie i intensywnie wpływają na rozwój dziecka. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawę przynosi im wiele korzyści: rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości.

Cele prowadzonych zajęć z grupą młodszą to:

  • odkrywanie u dzieci możliwości i uzdolnień aktorskich,

  • kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania,

  • ośmielanie do działania, wyrabianie pewności siebie, zwalczanie wstydu występowania przed publicznością,

  • rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia i samodzielności w zdobywaniu wiedzy, pokazywanie i propagowanie pozytywnych zachowań, kształtowanie wyobraźni i pamięci ruchowej,

  • opracowanie różnych tekstów teatralnych, przygotowanie i wystawienie zgodnie z potrzebami placówki,

  • wyposażenie dzieci w podstawową wiedzę o teatrze,

  • nabycie umiejętności pracy w grupie, doskonalenie umiejętności komunikacji, kształcenie umiejętności zilustrowania utworu poetyckiego, scenki dramatycznej,

  • uczestniczenie w przygotowywaniu plastycznych elementów dekoracji oraz strojów.

Prowadząca: Mirosława Toll-Wnentrzak

Post Author: admin