Zajęcia z tańca nowoczesnego z elementami baletu

Taniec nowoczesny z elementami baletu-dziecięcy i młodzieżowy zespół taneczny „Impresja”

Taniec nie tylko bawi, ale daje pożytek, kształci i uczy. Oswaja nas z widokiem pięknych form i roztacza przed nami świat czarujących dźwięków, łączy harmonijne piękno duchowe i piękno cielesne. W ten sposób rozwija i kształci smak”.

Lukian z Samosat „Dialog o tańcu”

Koło tańca nowoczesnego z elementami baletu powstało w PMDK w Będzinie w styczniu 2016 r. Stanowi ono kontynuację pracy twórczej teatru tańca, ruchu i ekspresji „Carmen” oraz zespołu taneczno-wokalnego „Tralalinki”, założonych i prowadzonych przez panią Lidię Bień – Aktorkę Scen Muzycznych, choreografa oraz pedagoga, od 2000 do 2013 roku w PMDK w Będzinie.

Od wielu lat, swe profesjonalne doświadczenie artystyczne zdobyte na scenach w Polsce oraz we Francji, pedagog wykorzystuje w autorskich, innowacyjnych formach i metodach pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, a także w kreatywnym spojrzeniu na zagadnienia prezentacji scenicznych.

Program edukacji artystycznej koła tańca nowoczesnego z elementami baletu skierowany jest do dzieci i młodzieży utalentowanych tanecznie i ruchowo, poszukujących inspiracji w niewerbalnych formach ekspresji. Stanowi autorską koncepcję dydaktycznego oddziaływania, stwarzającego wychowankom możliwość rozwoju własnej osobowości, a także dzielenia z publicznością pozytywnych emocji, uczuć oraz doświadczeń, wyrażonych poprzez sztukę.

Program dydaktyczny obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu tańca klasycznego (baletu), nowoczesnego, modern, czy jazzu, a także wiele innych kreatywnych, złożonych technik tanecznych i ruchowych.

Nieodłącznym elementem oddziaływania edukacyjnego jest także rozbudzanie wrażliwości muzycznej dziecka oraz młodego człowieka. Zagadnienia muzyczne związane z rozwojem słuchu muzycznego, poczuciem rytmu i tempa, artykulacji, dynamiki oraz zmienności tematu utworu muzycznego, wpływają bezpośrednio na realizowane kompozycje taneczne i ruchowe. Istotą ruchowej interpretacji utworu muzycznego jest świadomość schematu własnego ciała, koordynacji ruchowo-przestrzennej, techniki tańca, transformacji ruchu w przestrzeni, właściwej ekspresji, znajomości ogólnych zagadnień muzycznych oraz celowości działania artystycznego.

Program edukacji artystycznej koła tańca nowoczesnego z elementami baletu zakłada prezentacje osiągnięć dzieci i młodzieży w bezpośrednim kontakcie z publicznością i sceną. Pokonując artystyczną tremę, operując scenografią, kostiumami i rekwizytami, w oparciu o muzykę poważną oraz współczesną, wychowankowie uzyskują kompetencje, pozwalające realizować inscenizacje i widowiska teatralne, kompozycje choreograficzne, miniatury oraz etiudy taneczno-ruchowe o zróżnicowanej tematyce, technice oraz środkach wyrazu artystycznego.

Od początku swego istnienia koło tańca nowoczesnego skupia dzieci oraz młodzież, których pasją i sposobem na życie jest taniec. Zajęcia odbywają się w kilku grupach wiekowych. Grupę najmłodszą stanowią dzieci w wieku przedszkolnym, natomiast na zajęcia grup starszych uczęszczają dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Poprzez wspólną zabawę i pracę młodzi artyści kształtują własną osobowość, poszerzają horyzonty, aktywnie spędzają czas wolny, a także nawiązują liczne i trwałe przyjaźnie. Dzięki twórczej i życzliwej atmosferze chętnie podejmują kolejne wyzwania, wykazując wiele wyobraźni i kreatywności. Stają się świadomymi odbiorcami sztuki, a także jej młodymi twórcami, rozumiejąc sztukę tańca jako formę dialogu łączącego kolejne pokolenia.

Lecz, co najważniejsze, spotkania naszego koła to wspaniała zabawa i wielka przygoda!

Serdecznie zapraszamy wszystkich utalentowanych, dynamicznych, kreatywnych i wytrwałych jak my!

Zatańcz z nami!

Cele:

Głównymi celami programu edukacji artystycznej w ramach koła tańca nowoczesnego z elementami baletu są:

 • zapoznanie młodych twórców z profesjonalną terminologią, formami oraz technikami pracy stosowanymi w teatrze muzycznym, teatrze tańca, ruchu i ekspresji oraz w teatrze dramatycznym,

 • zapoznanie uczniów z różnorodnością środków wyrazu artystycznego,

 • wprowadzenie zróżnicowanych technik tanecznych i ruchowych stymulujących rozwój psychoruchowy dziecka i młodego człowieka,

 • doskonalenie właściwej sylwetki w ruchu,

 • budowanie świadomości schematu własnego ciała oraz jego ruchu i transformacji w przestrzeni,

 • doskonalenie koordynacji ruchowo-przestrzennej w odniesieniu do miejsca pracy, partnera, grupy rówieśników,

 • doskonalenie synchronizacji ruchu oraz zachowania właściwego rysunku kompozycji choreograficznej,

 • dążenie do uzyskania właściwej techniki tanecznej i ruchowej, harmonii i estetyki ruchu,

 • wyzwalanie ekspresji ruchowej i tanecznej,

 • wprowadzenie ruchu rozwijającego oraz kreatywnych form tanecznej interpretacji utworu muzycznego,

 • interpretacja różnorodnych gatunków muzycznych w formie improwizacji taneczno-ruchowych,

 • wprowadzenie ćwiczeń rozciągających i relaksacyjnych,

 • stymulowanie słuchu muzycznego poprzez uwrażliwianie na charakterystyczne elementy muzyki jak: rytm, tempo, dynamikę, artykulację, melodię oraz treść tematu muzycznego,

 • stymulowanie procesów pamięciowych oraz zdolności koncentracji uwagi,

 • doskonalenie szybkiego reagowania na zmieniające się elementy kompozycji choreograficznej i muzycznej,

 • transponowanie poznanych kroków, elementów, figur oraz ich różnorodnych konfiguracji do innych technik taneczno-ruchowych,

 • praca z kostiumem, rekwizytem, scenografią,

 • wprowadzenie zagadnień z zakresu autoprezentacji oraz komunikacji niewerbalnej,

 • realizacja kompozycji choreograficznych, miniatur tanecznych, etiud oraz obrazków taneczno-ruchowych,

 • realizacja ruchu scenicznego wybranych sztuk teatralnych,

 • realizacja spektakli i widowisk teatralnych.

Prowadząca: Lidia Bień. Kontakt – lidiabien@gazeta.pl

Nasze działania taneczne i ruchowe:

Zajęcia z tańca nowoczesnego z elementami baletu

Zajęcia z tańca nowoczesnego z elementami baletu

Zajęcia z tańca nowoczesnego z elementami baletu

Zajęcia z tańca nowoczesnego z elementami baletu

Post Author: admin