Koło historyczno-regionalne (placówka zamiejscowa w Siewierzu)

Koło Historyczno- Regionalne przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury

Pracownia zamiejscowa w Siewierzu

Prowadzący : Zbigniew Kozak

Koło Historyczno- Regionalne przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie zostało założone w 2005 roku. Zadaniem Koła jest poznawanie historii regionu na tle Polski i Europy oraz zdobywanie wieloaspektowej wiedzy. Na zajęciach kształtowana jest tożsamość regionalna w kontekście wartości narodowych i europejskich. Przedstawiane są perspektywy i szanse rozwoju regionu we współpracy krajowej i międzynarodowej. Uczestnicy Koła przygotowywani są do dojrzałego życia w strukturach regionalnych, narodowych i europejskich oraz wyrabiana jest potrzeba pielęgnowania
i pomnażania narodowego dziedzictwa. Młodzież uczy się umiejętności dostrzegania specyfiki przyrodniczej, społecznej , ekonomicznej i kulturowej regionu w relacji z innymi obszarami Polski i Europy. Doskonalona jest umiejętność pogłębiająca indywidualną odpowiedzialność za funkcjonowanie zbiorowości od rodziny, przez szkołę aż do państwa. Członkowie koła przygotowują różne wystawy np. „Katyń 1940”, „ Zagłada Żydów polskich podczas II wojny światowej”, „Prymas Tysiąclecia”, „Siewierz na starej fotografii”. Biorą udział w różnych konkursach historycznych na szczeblu okręgowym i ogólnopolskim np. „ Czasy Edwarda Gierka”, „Stan wojenny 1981-1983”, „Zaraź nas swoją pasją”. Uczestniczą w różnych warsztatach historycznych i rajdach pieszych np. „Jesień jurajska”, „Na spotkanie przebiśniegom”. Organizowane są różne wyjazdy (do Krakowa, do Muzeum Śląskiego). Omawiane są najważniejsze tradycje i święta obchodzone na

Śląsku i w Zagłębiu. Działalność Koła cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

 

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *