Dokumenty

Akcja Zima 2019

Karta zgłoszenia – Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Regulamin Akcji Zima 2019 – Regulamin Akcji Zima 2019 – zał. nr 1

Zgoda na wycieczki i wyjścia – zgoda na wycieczki i wyjscia

Zgody – zgody

Zgody c.d. – zgody 2

************************************************

Program wychowawczo profilaktyczny PMDK na rok szkolny 2018/2019

program wych-prof 2018_2019

*************************************************

KALENDARZ IMPREZ 2018

*************************************************

Klauzula Ogólna -RODO

***********************************************

Terminy = TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Zasady organizacji roku szkolnego 2018/2019 zasady organizacji roku 2018 2019

***************************************************

Prawa i obowiązki uczestników zajęć