O PMDK

 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego, która proponuje dzieciom i młodzieży szeroką ofertę zajęć wykraczającą poza szkolne programy nauczania, a odpowiadającą zainteresowaniom naukowym, artystycznym, technicznym, sportowym, turystyczno-krajoznawczym. Stwarza warunki rozwoju twórczych uzdolnień i tematów w szczególności w dziedzinie plastyki, teatru, muzyki, tańca, sportu. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli – instruktorów, którzy są równocześnie czynnymi zawodowo fachowcami swoich specjalności.

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury jest jedną z najstarszych placówek kulturalno-oświatowych działających w Będzinie. Początki sięgają przełomu lat 50 a 60. Siedziby korczakowskiej placówki zmieniały się kilkakrotnie. Zmieniała się również oferta proponowanych zajęć, co pozwoliło na jak najlepsze dostosowywanie się do potrzeb otoczenia.
„PMDK” był i jest postrzegany jako miejsce aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, które daje swoim podopiecznym i bywalcom szansę na spotkanie ze sztuką i kulturą we wszystkich jej wymiarach. Pozwala na rozwijanie twórczości i pasji. Jednocześnie wciąż poszerza swoją ofertę, zakres działalności, zmieniając i rozwijając się wraz z duchem czasu i potrzebami jego wychowanków. Obecnie PMDK dysponuje głównym budynkiem na os. Syberka oraz dwoma pracowniami zamiejscowymi w Czeladzi i Siewierzu.W bogatej ofercie można znaleźć zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, wokalno – instrumentalne, dziennikarsko – literackie, regionalno – historyczne, judo, grafikę, ceramikę, rzeźbę, modelarstwo, fotografię, język angielski i niemiecki.

„PMDK” to nie tylko propozycja zajęć i warsztatów, ale także działalność imprezowa. Placówka organizuje konkursy plastyczne, recytatorskie, literacko – dziennikarskie, muzyczne

Placówka a w szczególności tworząca ją i reprezentująca młodzież to zdobywcy wielu ważnych nagród w konkursach na różnych szczeblach organizowanych w różnych częściach naszego kraju. Uczestnicy – absolwenci dzięki umiejętnościom oraz doświadczeniu jakie zdobyli często wybierają studia związane z realizowaną i rozwijaną pasją.

Zajęcia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury odbywają się codziennie od godziny 14:00 do 19:00 (poniedziałek – piątek), w soboty od 9:30 do 14:00 i prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli – instruktorów.

Informujemy, że wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Serdecznie zapraszamy!

7 thoughts on “O PMDK

Komentarze są wyłączone.