Rękodzieło i Ozdoby

RĘKODZIEŁO I OZDOBY.

Zajęcia rozwijają kreatywność, wyobraźnię przestrzenną, sprawność manualną oraz kształtują poczucie estetyki i dobrego smaku. Uczą cierpliwości i staranności, ale przede wszystkim dają dużo radości podczas pracy twórczej. Prowadzącą– wykwalifikowana pedagog, absolwentka ASP
– zakłada indywidualne podejście do każdego uczestnika, uwzględniające jego możliwości i zainteresowania. Uczestnicy zajęć poznają różnorodne techniki rękodzieła i sposoby ich wykorzystywania w codziennym życiu. Program jest dostosowany do stopnia zaawansowania i indywidualnych możliwości uczestnika. W programie: sutage, papieroplastyka, quilling, masa solna, inne kreatywne działania, udział w konkursach
i wystawach.

TECHNIKI MALARSKIE.

Uczestnicy poznają różnorodne techniki malarskie, rysunkowe i graficzne. Uwrażliwiają się na piękno i sztukę, rozwijają swoje zdolności manualne, wyobraźnię i kreatywność, uczą się konsekwencji w dążeniu do celu. Biorą udział w konkursach, wernisażach i warsztatach plastycznych. Prowadząca – wykwalifikowana pedagog, absolwentka ASP, zakłada indywidualne podejście do każdego uczestnika, uwzględniające jego możliwości  i zainteresowania.

Zajęcia są także adresowane do dzieci i młodzieży, które chcą przygotować się do egzaminów praktycznych do liceum plastycznego lub na wyższe uczelnie o profilu plastycznym .

W programie: malarstwo temperowe, akrylowe, akwarelowe, pastel, rysunek
w wielu technikach, grafika w technikach frotage i monotypii, techniki mieszane i nietypowe, konkursy krajowe i zagraniczne, warsztaty plastyczne.

Nauczyciel prowadzący: artysta plastyk Dorota Korus

Handicrafts and Ornaments, Painting Techniques

HANDICRAFT AND ORNAMENTS
The aim of these classes is to develop spatial imagination, creativity, manual skills, but also sensitivity to color and other means of artistic expression.
The participants of the classes make sculptures and bas-reliefs from paper pulp, salt mass, paper, plastics and fabrics. They form puppets, masks, decorative and utility forms. They implement topics proposed by the instructor and themes, presenting or abstract. The topics of classes stimulate young people to think, reflect on themselves, the world, let them get to know themselves, their abilities and dreams.

TECHNIQUES OF PAINTING
The main purpose of art classes is:
• awakening and developing esthetic sensitivity and individual creative abilities,
• stimulating creativity, discovering the pleasure of creating,
• developing the sense of esthetics and the need to create,
• developing creativity, the ability to imagine, invent and create something new, original,
• familiarization with various painting techniques,
• promoting works and their authors through participation in art competitions and exhibitions.

The classes are addressed to children and teenagers interested in painting techniques. A group of gifted young people between the ages of 7 and 16 is learning in the studio. Despite such a large age range, the classes are individual. They mainly develop creativity, esthetics, a sense of care for form and color. The participants skillfully use a color stain, teach the principles of correct composition and perspective. During the classes, young people become more confident, more sensitive and efficient, and they also have a lot of fun.

Teacher: Dorota Korus

 

Post Author: Administrator PMDK