Judo (placówka zamiejscowa w Czeladzi)

Jeżeli chcecie Państwo, aby Wasze dziecko było zdrowe, sprawne, pewne siebie, jeżeli macie trudności z opanowaniem jego temperamentu, zapraszamy na zajęcia do sekcji judo.

Treningi dziewcząt i chłopców w wieku od lat sześciu odbywają się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi przy ul. Grodzieckiej 29.

Zajęcia są bezpłatne. Zgłoszenia można składać bezpośrednio do trenera w godzinach zajęć lub w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie przy ul. Powstańców Śląskich 1 (Syberka).

Prowadzący: Leszek Kowalski

Judo (out-of-town classes in Czeladź)
If you want your child to be healthy, fit and self-confident, if you have difficulty in tempering his temperament, we invite you to join our judo section.
Trainings for girls and boys aged from six are held at the School Complex in Czeladź, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Grodziecka 29.
The classes are free of charge. Applications can be submitted directly to the trainer or at the PMDK in Będzin.
Teacher: Leszek Kowalski

Post Author: admin