Rada Rodziców na rok szkolny 2019/2020

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020:

Przewodniczący – p. Leszek Sikora
Wiceprzewodniczący – p. Wioletta Hope
Sekretarz – p. Beata Garbień
Skarbnik – p. Jarosław Czech

Nr konta bankowego Rady Rodziców:

BANK POCZTOWY S.A.
50 1320 1465 7550 0780 2000 0001

Post Author: Administrator PMDK