Rękodzieło i Ozdoby, Techniki Malarskie

RĘKODZIEŁO I OZDOBY.

Celem tych zajęć jest rozwój wyobraźni przestrzennej, kreatywności, sprawności manualnej, ale także wrażliwości na kolor i inne środki artystycznego wyrazu.

Uczestnicy zajęć wykonują rzeźby i płaskorzeźby z masy papierowej, masy solnej, papieru, tworzyw sztucznych i tkanin. Tworzą kukiełki, pacynki, maski, formy dekoracyjne i użytkowe. Realizują tematy proponowane przez instruktora oraz tematy dowolne, przedstawiające bądź abstrakcyjne. Tematy zajęć pobudzają młodych ludzi do myślenia, zastanawiania się nad sobą, światem, pozwalają poznać siebie, swoje możliwości i marzenia.

 

TECHNIKI MALARSKIE.

Głównym celem zajęć plastycznych jest:

  • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych,
  • pobudzanie kreatywności, odkrywanie przyjemności tworzenia,
  • rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia,
  • rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i tworzenia czegoś nowego, oryginalnego,
  • zapoznanie z różnorodnymi technikami malarskimi,
  • promowanie prac i ich autorów poprzez uczestnictwo w konkursach i wystawach plastycznych.

Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży zainteresowanej technikami malarskimi. W pracowni uczy się malarstwa grupa uzdolnionych młodych ludzi w wieku od 7 – 16 lat. Mimo tak dużej rozpiętości wiekowej zajęcia mają charakter indywidualny. Głównie rozwijają kreatywność, estetykę, poczucie dbałości o formę i kolor. Uczestnicy wprawnie posługują się plamą barwna, uczą zasad prawidłowej kompozycji i perspektywy. W trakcie zajęć młodzi ludzie stają się bardziej pewni siebie oraz swoich umiejętności, wrażliwsi i sprawniejsi manualnie, a poza tym dobrze się bawią.

Nauczyciel prowadzący: artysta plastyk Dorota Korus

 

Post Author: Administrator PMDK