Dyrekcja

Dyrektor:
Mgr Małgorzata Bąk 

KONTAKT:
m.bak@pmdk.bedzin.pl

Pani Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki od godziny 14:00 do 16:00

Zastępca Dyrektora:

Mgr Sławomir Knapik