Teatr młodzieżowy

Serdecznie zapraszamy na zajęcia teatralne, które odbywają się w naszej placówce zamiejscowej, w III LO im. M. Kopernika w Będzinie. Główne zamierzenia to: dotyczące sfery poznawczej osobowości wychowanka, m.in.:-rozwijanie zdolności i umiejętności-pobudzanie chęci kontaktu ze sztuką teatralną -świadome obserwowanie rzeczy, zjawisk, ludzi i ich zachowań dotyczące sfery emocjonalno-motywacyjnej, m.in.:-kształtowanie postawy twórczej-otwartość wobec odmiennych opinii-wyrażanie emocji […]